วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

อย่าเข้าใจผิดเรื่องหนี้ กยศ.ไม่ได้ยกเลิกหนี้ และไม่ได้ล้างหนี้ กยศ.

22 ส.ค. 2565
416

อย่าเข้าใจผิดเรื่องหนี้ กยศ.ไม่ได้ยกเลิกหนี้ และไม่ได้ล้างหนี้ กยศ.“เป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ เพียงแต่แก้ไขให้ผ่อนตามกำลังทรัพย์”


สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• แก้ไขปัญหาลูกหนี้ กยศ. อย่างเข้าใจ ผ่อนได้ตามกำลัง ปิดหนี้ได้ไม่เสียเครดิต
• ขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
• ส่งเสริมให้ผู้จะกู้ยืมเงินเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
https://shorturl.asia/QOCVt