วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ตัวเลขล่าสุดของการดำเนินงานโครงการ #พาน้องกลับมาเรียน

22 ส.ค. 2565
398

ตัวเลขล่าสุดของการดำเนินงานโครงการ #พาน้องกลับมาเรียน หรือนำเด็กที่หลุดจากระบบ กลับเข้ามาศึกษาต่อ (ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2565) เหลือ 8,741 ราย

COVID-19 ทำให้เด็กบางส่วนหลุดออกจากระบบการศึกษา โครงการนี้จึงเริ่มต้นเมื่อปลายปี 2564 ตามนโยบายของ รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ซึ่งช่วงเวลานั้นพบตัวเลขเด็กหลุดจากระบบการศึกษา 238,707 คน

ช่วงเวลาไม่กี่เดือน แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานในสังกัด ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ/เอกชน ช่วยบูรณาการตามเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาได้ จนถึงขณะนี้พบว่าเหลือ 8,741 ราย (ที่เหลือเป็นกลุ่มผู้พิการ สพฐ. 886 ราย และ กศน. 8,326 ราย) พร้อมตั้งเป้าค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบ กลับมาให้ได้ครบ 100% ในปีนี้

สำหรับสาเหตุที่เด็กต้องหลุดระบบการศึกษาไปนั้น นอกจากสถานการณ์ COVID-19 แล้ว ยังเป็นเรื่องของความจำเป็นทางครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่พอเพียง เป็นต้น

ดังนั้น กลุ่มเด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว ศธ.จะมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและป้องกันการหลุดจากระบบการศึกษาซ้ำ โดยดูแลช่วยเหลือตามสาเหตุ เช่น จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน บิดามารดาเสียชีวิต หรือกรณีเรียนรู้ช้า ก็ปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถ สอนซ่อมเสริม เป็นต้น