วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

โครงการ Dynamic School Thailand

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะทีมงานในโครงการDynamic School Thailand (ครูต้อง,ครูเด่น) ได้นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบActive Learning และPLC ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ครั้งที่ 1