วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

วันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านพญาไพร นำโดยนายนายสุขสันต์ สอนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาไพร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องของความกตัญญูกตเวที ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานราชการ องค์กรชุมชน สถาบันต่างๆ ของสังคม และยังถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งภายในกิจกรรมยังได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ดีเด่น และห้องเรียนที่ส่งผลงานบอกรักแม่ผ่านคลิปวิดีโออีกด้วย