วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสุขสันต์ สอนนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพญาไพร เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยนำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ